1122121

 

Рефинансирането е регистрация на нов заем за закриване на съществуващия при по -благоприятни условия. Програмите за рефинансиране са популярни не само по време на криза. Често клиенти искат кредити за рефинансиране на задължения към други кредитори, с помощта на които е възможно не само да се подобри обслужването на дълга.

Можете да рефинансирате изгодно дори в рамките на вашата банка, особено ако клиентът вече се е утвърдил като добросъвестен кредитополучател с положителна и постоянна кредитна история. Банките работят не само за привличане, но и за задържане на съществуващи клиенти.

Разбира се, всеки случай се разглежда индивидуално и банката може или да откаже, или самостоятелно да предложи рефинансиране на клиента.

Нека разгледаме на какви задачи рефинансирането на кредит помага за решаването.

Комбинирайте множество заеми в един

В този случай можете да рефинансирате не само потребителски заеми, но и ипотеки, кредитни карти, заеми за автомобили - издадени в същите или в различни банки.

Понякога банката подготвя такова предложение за клиента въз основа на текущата му кредитна история. Но можете сами да кандидатствате за услугата. За да направите това, трябва да изпратите искане до банката, като посочите колко заеми и в кои банки искате да преиздадете.

Ако банката одобри искането, има две възможности за развитие на събитията, в зависимост от условията за предсрочно погасяване на стари заеми:

  • самата банка ще преведе средства за погасяване на рефинансирания заем според данните, които сте предоставили. Отсега нататък ще обслужвате всички заеми в една банка;
  • банката ще ви даде пари, а вие сами ще изплатите дългове в други банки, след което ще бъдете задължени в срока, предвиден в договора за заем, да предоставите на новия заемодател сертификати за пълно погасяване и затваряне на старите заеми.

Както показва практиката, банката първоначално определя лихвен процент за кредитополучателя по -висок от договорения, но веднага след изплащане на предишни дългове и предоставяне на подкрепящи документи го намалява до стойностите, съответстващи на договора, или го увеличава, ако не потвърждават погасяването на стари заеми навреме.