Име, давано на равнинни, тревисти области с изолирано срещащи се дървета. Саваните представляват отворени гори, въпреки че отначало терминът се е използвал, за обширни, лишени от дървета площи в Америка и дори за означаване на прериите.