Натрупване на пестициди в околната среда

Натрувпането на естицидите в организма на хора и животни е в неотменина връзка с кръговрата им в обектите на околната среда. Степента на замърсяване на водата, почвата, въздуха и предимно наличието им в хранителните продукти влияят върху тяхното количествено натрупване в тъканите и органите на човека. Най-добре е проучено натрупването на пестициди в организма на човека при хлорорганичните пестициди, и то предимно на ДДТ. Знае се, че ДДТ се натрупва в тъканите и органите не само при пряк контакт с него, но преди всичко при постъпването му чрез храната.  Установено е, че в дневната хранителна дажба на един жител на САЩ се съдържат 0.184 грама ДДТ, а максималното дневно количество, попаднало с храната, достига 0.388 мг. Чуждестранни автори съобщават за възможността ачовек да получи чрез водата 0.002 и от въздуха 0.0026 до 0.032 мг ДДТ дневно. Твърде интересни са данните на редица автори за съдържанието на ДДТ в мастната тъкан на организма за жителите в някои страни. Така ДДТ и ДДЕ за жител на Канада е 4.9 мг/кг мастна тъкан, в ГФР - 2.3 мг/кг, в АНглия - 2.2 мг/кг, в Испания - 15.4 мг/кг, в Индия - 26-31 мг/кг мастна тъкан. Според В. Хаие в мастната тъкан на жителите на САЩ, Англия и Индия се намира не само ДДТ, но и хексохлоран, дилдрин, хептахлор.

Както се отбеляза, в някои страни като България използването на хлорорганичните препарати е силно ограничени, а специално на ДДТ е отдавна абсолютно забранено.