Максималният брой индивиди от даден вид, който може да бъде поет от едно местообитание. Това е важна концепция в екологията и се определя от множество фактори, включващи наличието на храна, пространство и светлина и степента на конкуренция, заболявания, хищничество и натрупване на отпадъци. Такива фактори не позволяват на популацията на даден вид да се увеличи над определена точка; тя се стабилизира, като проявява колебание в числеността в тесни граници. Всяко разширяване на границата в такъв случай би могло да зависи от това дали растението, или животното може да намали своите размери. Конкуренцията за храна и пространство в едно пренаселено местообитание често води до по-дребни индивиди, които дават по-малобройно потомство.