Геометрично преобразувание, при което на всяка точка x, различка от точка O, съответства точка x', такава, че OX = OX' , а на точката O съответства самата точка O, се нарича ротация с център O.