0121

Минават години и електричеството измества много артефакти, това се отразява и на музикалните инструменти, не е изненадващо, че вече измества някои.

Електронните инструменти или наричани още електрофони са тези, които работят с електричество, усилващо техния звук, което означава, че техният звук и мелодии непременно се произвеждат от електрическия ток и електрически вериги, които носят вътре, което им дава голям звуков капацитет.

Електронният елемент на музиката се определя от композитора, а самите звуци се създават или променят по електронен път.

Инструменти като електрически китари, които генерират звук чрез акустични или механични средства, които усилват звука електрически или електронно, също се считат за електронни инструменти. Въпреки това, тяхната конструкция и произтичащият звук често са относително подобни на техните неелектронни аналогове.

Но въпросът какво представляват електронните инструменти?  има много отговори, доколкото можем да кажем, че те също са известни като музикални инструменти с усилване, поради използването им като електронен усилвател на инструменти, за постигане на проекция на звуци, като се преструва, че ги определя с електронни сигнали към механичен инструмент .

 Характеристики на електрофонни (електронни) инструменти

Основната характеристика на тези инструменти е, че те зависят изцяло от електрическа енергия, тъй като основната им функция е да усилват звука, защото имат компоненти вътре, които имат тази характеристика да усилват и модифицират звуци.

По същия начин имаме електронни музикални инструменти, които са диференциална част, защото са съставени вътре с транзистори, които осигуряват определена функция за генериране на звуци.

Разлика между електрически и електронни музикални инструменти

Може би сте се чудили каква е разликата между електронните и електрическите музикални инструменти.

Електрическата китара е електрически музикален инструмент, тъй като вътре има проводници, които работят с електричество, с единствената цел да усилват звука, който възпроизвеждат.

Не можем да кажем същото за цифровия синтезатор, който се класифицира като електронен инструмент, защото вътре има по-сложни компоненти, тоест, че електричеството влияе по много начини, независимо дали съдържа микрочипове или други електронни компоненти.

Опростяване. Електронни: Те са по-сложни инструменти, които използват микрочипове, транзистори и всичко, което е свързано с електрониката.

Как работят електронните инструменти

Електронен инструмент произвежда електрически сигнал, който се предава на усилвател и след това се предава през високоговорител. Чрез процес, наречен синтез, електронните инструменти имитират акустични инструменти или създават свои собствени шумове.

Източник: prosound.bg