Начинът, по който отделно животно реагира на околната среда и на членовете на неговия и на други видове. Поведението на едно животно, така както и неговите физиология и морфология, може да бъде обект на влияние от страна на естествения отбор и може да бъде важно за преживяването му може да бъде унаследено или звучено. Даже простите организми получават сложни унаследени белези на поведение; те често се означават като инстинктивно поведение. Те могат да улесняват храненето, както строежа на мрежа от много паяци, или да осигуряват успешно възпроизводство, както при токуването.