Психология

Поведение

„Бихейвиоризмът“ идващ (от английската дума “behavior” значеща поведение) е подход към психологията, която съчетава елементи на философия, методология и теория. В началото на 20 век започват да разглеждат поведенческата психология като такава с използването на строги експериментални методи. Основният принцип тук разглежда психологията като наука, която проследява поведението на живите същества. На практика това често означава фокусиране върху публични събития (поведения на индивида), пренебрегвайки частни събития (мислите на индивида). Методическото поведенческо училище на мисълта в САЩ твърди, че човешкото поведение разглеждано като психология може да се опише научно, без да се прибягва до изследване на вътрешни физиологични събития или самото мислене на даден индивид.

 

Психоанализа

Основните принципи на психоанализата, включват следното:

  • Освен това, което човек наследява от своите родители, се проследява и неговото развитие в ранна детска възраст;
  • Човешкото поведение, маниерност, опит и мисъл са силно повлияни от ирационални инстинкти;
  • Цялостната психологическа съпротива при всеки е под формата на защитен механизъм, който се отключва в определени моменти от живота;
  • Конфликти между съзнанието и подсъзнанието могат да се материализират под формата на умствени или емоционални разстройства, като например: невроза, тревожност, депресия и други;
  • Терапевтичните интервенции са средство за справяне с емоционалните сблъсъци чрез използването на различни методи, които подтискат ефекта на подсъзнанието.

Алкохолизъм

Алкохолизмът е известен като синдром, при който човек се пристрастява към етанол или както ние го знаем алкохол. Пристрастяването към алкохола е компулсивна и неконтролируема консумация на алкохолни напитки, които водят до здравословни проблеми и социални сблъсъци с други хора. Срещат се два основни вида на злоупотреба с алкохол:

  • Алкохолна зависимост – при нея хората злоупотребяват с алкохол често, но не са в пълна степен алкохолици. Това означава, че те не пият всеки ден или поне не в големи количества. Възможно е човек да получи здравословни проблеми;
  • Хронична алкохолна зависимост – тук всеки човек се превръща в алкохолик и алкохолът засяга не само здравето, но и психичното състояние на дадения индивид.