Бягство от истинския контакт, когато се запазват само външните атрибути на общуването, а вътрешното съдържание липсва.