CSS Box-SIzing and Border-Box

Свойството box-sizing в CSS3 ни позволява да вмъкване padding & рамка в общата широчина и височина на елемента. Тази мощна концепция дава огромна гъвкавост на дизайнерите при разработката на визията на уебсайт.

Box-Sizing се поддържа от следните версии на браузърите:

  • Chrome: 10.0. (1)
  • IE: 8.0.
  • Mozilla Firefox: 29.0. (2)
  • Safari: 5.1. (3)
  • Opera:9.5.

(1)(3) В Chrome и Safari поддръжката се осъщестява чрез добавяне на представката -webkit-, тоест по следния начин:

  • -webkit-box-sizing:border-box;

В (2) Mozilla Firefox това става чрез добавяне на представката -moz-, тоест така:

  • -moz-box-sizing:border-box;

Във видеото по-долу съм обяснил в детайли по какъв начин работи box-sizing:border-box; не го пропускайте :)

Бизнес контакти за реклама и партньорствa виж тук > | Send-press.com