Медицински университет град Варна - „Проф. д-р Параскев Стоянов“

В Медицински университет – гр.Варна има четири факултета, които са следните:

 • Медицина;
 • Дентална медицина;
 • Фармация;
 • Обществено здравеопазване.

Към структурата на Медицински университет – гр.Варна са също Медицинският колеж, Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, Центърът за професионално обучение и филиалът в град Сливен.

 

Във Факултетите по медицина, дентална медицина, фармация, обществено здравеопазване и Медицинския колеж се изучават следните специалности: Медицина, Дентална медицина, Фармация, Медицинска сестра, Акушерка, Здравен мениджмънт, Управление на здравните грижи, Обществено здравеопазване, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Помощник-фармацевт, Зъботехник, Инспектор по обществено здраве, Рехабилитатор и Медицински козметик, както и свободно-избирателната дисциплина - Морска медицина.

През новата учебна 2013-2014 стартира обучение по две нови специалности: Медицински оптик и Фармацевтичен мениджмънт и отваря врати новият филиал в Сливен, с прием на първия випуск медицински сестри и акушерки. Към университета функционира и Център за професионално обучение, който предлага обучение по новите професии „Здравен асистент" и „Болногледач".

Цели пред университета

 • Утвърждаване на университета като един от най-добрите медицински такива на Балканския полуостров;
 • Подготовка на висококвалифицирани кадри, които да са напълно подготвени за бъдещата си работна кариера;
 • Постоянни контакти с болнични заведения, които да приемат кадрите на университета след завършване;
 • Непрестанна промяна на материалната база въз основа на факта, че в световен мащаб излиза нова апаратура, която помага за по-лесното обучение и практическо упражнение;
 • Подобряване на комуникационната връзка в самия университет;
 • Утвърждаване на университета като един от най-добрите такива в България.

Специалности в университета

 • Медицина;
 • Дентална медицина;
 • Фармация;
 • Медицинска сестра;
 • Акушерка;
 • Здравен мениджмънт;
 • Управление на здравните грижи;
 • Обществено здравеопазване;
 • Фармацевтичен мениджмънт;
 • Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт на руски език;
 • Медицински лаборант;
 • Помощник – фармацевт;
 • Инспектор по обществено здраве;
 • Зъботехник;
 • Рехабилитатор;
 • Рентгенов лаборант;
 • Медицински козметик;
 • Медицински оптик.