В този урок ще разгледаме някои елементарни математически операции в PHP. В този урок ще разгледаме основни операции като събиране, изваждане, умножение и деление. Да започнем с нещо съвсем просто:

<?php
echo 3+2;
?>

Този код ще изведе в браузъра резултата от събирането на числата 3 и 2, който разбира се е 5.

<?php
echo 3-2;
?>

Това ще изведе в браузъра резултата от изваждането на числата 3 и 2, който е 1.

<?php
echo 4/2;
?>

Този код ще изведе в браузъра резултата от делението не 4 и 2, който е 2.

Да усложним примера със събиране на стойностите на няколко променливи:

<?php
$pro=5;
$var=6;
echo $pro+$var;
?>

В този пример създадохме две променливи и им присъединихме стойности. Събирайки променливите ние всъщност събираме техните стойности, тоест 5+6 и се получава 11. Ние можем да събираме променливи, за да правим математически операции, а можем да правим и разни комбинации, например да събираме променлива с някакво число, пример:

<?php
$novv=532;
echo $novv+23432;
?>

В този код събрахме стойността на променливата $novv с някакво число. Така можем да правим и при извършване на други математически операции - изваждане, умножение, деление и т.н. Можем да използваме някоя променлива няколко пъти в синтаксиса, ако желаем това:

<?php
$pro=5;
$var=6;
echo $pro+$var-$var;
?>

В този пример използвахме на два пъти стойността на една от променливите. Можете да използвате всяка променлива неограничен брой пъти.

Приоритет на математическите операции

За да работим добре математически, трябва да познаваме правилата в математиката. Едно от най-важните правила е свързано с приоритета при сметките. Винаги първо умножаваме и делим, после събираме и изваждаме. Във видеото по-горе е даден пример със следното нещо:

<?php
echo 2+2*2;
?>

Спазвайки правилото за приоритета на операциите в математиката можете да прецените кое и как да извършите първо. Също така, ако има скоби, винаги се извършват с най-висок приоритет действията в скобите.

Ако искаме да съберем 2+2, а резултатът да умножим по 2, трябва да поставим скоби, тоест ще стане така:

<?php
echo (2+2)*2;
?>

Бизнес контакти за реклама и партньорствa виж тук > | Send-press.com