Коментарите в PHP е възможност ние да документираме кода си, тоест да описваме в детайли какво става в него или какво се опитваме да постигнем с даден алгоритъм. 

Това е изключително полезно, когато сме работили отдавна по даден код и се върнем на по-късен етап към него, за да разберем какво точно сме се опитвали да направим.

В обектно-ориентираното програмиране коментарите позволяват директно генериране на документация, което е изключително удобно.

Коментарите ни позволяват също така да си правим бележки или да си записваме идеи за подобрение на приложението, както и да изключвате дадени части от кода.

 

Видове коментари в PHP

В PHP има два вида коментари - едноредови и многоредови. С едноредовите можете да коментирате нещо на един ред, докато с многоредовите имате възможност да направите по-обемен коментар на кода си.

Едноредов коментар:

<?php
//echo 'text';
?>

В настоящия пример имаме съвсем елементарен код, който би трябвало да извика текста text в браузъра, но това не става, тъй като редът е коментиран. Когато един ред бива коментиран, той автоматично бива изключен и PHP не го обработва. Самият коментар става с две наклонени черти:

//

Всичко след наклонените черти на избрания ред ще бъде изключено, коментирано.

Изключване на код с едноредов коментар:

<?php
$a=1;
//$b=2; (2)
echo $a+$b;
?>
Резултатът от това нещo e 1, тъй като кодът на ред (2) никога не се изпълнява. Това е значително по-удобно от физическото изтриване на същия код.

Многоредов коментар:

Многоредовите коментари вършат същата работа като едноредовите, но те могат да обхванат значително повече код, всъщност няма ограничение. Ето пример:

<?php

/*
echo 'muzika';

*/
?>

Тоест синтаксисът на многоредовите коментари е /* */  Всичко между двете звездички ще бъде изключено.


//TODO - специален синтаксис за неща, които желаете да отбележите, че трябва да довършите.

//BUG - синтаксис за откриване на бъгове. Отбележете места, където смятате, че има бъг/технически проблем.

Бизнес контакти за реклама и партньорствa виж тук > | Send-press.com