Енергията не се създава от нищо и не изчезва безследно, а само се превръща от един вид в друг, в еквивалентни количества.

Енергията на една изолирана система остава постоянна независимо от промените, които стават в нея.

Електричен ток се нарича всяко насочено движение на електричните заряди. Условно се приема, че посоката на тока съвпада с посоката на движение на положителните заряди.

  • Ток на проводимост - насочено движение на микроскопични електрични заряди в неподвижно макроскопично тяло, когато в...
Прочети още...

Амперът се дефинира като големина на постоянен ток, който при протичане през два паралелни метални проводника с незначително кръгово напречно сечение, намиращи се във вакуум на разстояние 1 м един от друг, създава между тях взаимодействие със сила 2*10-7 N/m.