Когато вълната е нехармонична, тя може да бъде представена като сума от множество прости хармонични вълни, така както е при трептенията. В този случай енергията, която се пренася в пространството, има максимум там, където има максимум резултантната амплитуда. Скоростта, с която се разпространява този...

Прочети още...

Всички точки от пространството, до които е достигнала вълната в даден момент t, очевидно ще имат еднаква фаза. Те лежат върху една повърхнина, образуваща фронта на вълната.

Точките, които участват във вълнообразното движение и имат еднакви фази, лежат върху повърхнини, наречени вълнови...

Прочети още...

Диелектрици, при които се наблюдава спонтанна поляризованост даже в отсъствие на външно електрично поле. Това явление е открито при изследване на кристалите на сегнетовата сол, откъдето са получили наименованието си. Сегнетоелектрици са калиев дихидрофосфат, кристалите със структурата на перовскит и...

Прочети още...