Теорията за него се основава върху общата теория на относителността и следва идеята за разширяващата се вселена. Според този модел, ако се върнем назад във времето ще стигнем до една особена точка, в която е събрана цялата материя и енергия. Това се смята за началото на пространството и времето.

Стационарен модел - против големия взрив

В сосновата на модела стои така наречения съвършен космологически принцип, според който вселената няма начало. Тя се разширява, но това разширение се компенсира от постоянното създаване на материя. Следователно вселената е вечна и без възраст.

Еволюционен модел

Опитва са да обедини теорията на относителността, квантофата механика (неустойчивостта на динамичните системи). Моделът включва големия взрив, но разграничава предвселена преди големия взрив и вселена след него. Големият взрив е необратим процес, който следва от неустойчивостта на предвселената.

Следователно нашата вселена има възраст, но времето няма начало и край.