При изследването на природата на времето се разграничават два модула:

  • Естественонаучен;
  • Всекидневното възприемане на времето от хората.

"Физическото" време е времето в научно естественото описание на реалността и човешко-личностната представа за времете. Те са две взаимно допълващи се линии, които ни позволяват да съдим за това какво е времето. В древни времена представата за времето е свързана с цикличното възприемане на жизнените явления. Затова митичните представи за времето са свързани с периодичната гибел и раждане на космос. Цикличната представа за времето е представа за вечно протичащо настояще, което е неотделимо от миналото, тоест всичко се върти в кръг.