Хезиад е древногръцки поет, живял през осми век преди Христос. Той е автор на поемите "Теогония" и "Дела и дни".

Той е създател на мита за златния век, който е първият от цикъла, съдържащ пет века, през които е минала човешката история. Това е било времето, през което хората са живеели щастливо в наслади и удоволствия, без да се трудят и нокога не остарявали. Тогава нямало войни и частна собственост и хората умирали заспивайки.

Сребърен век - това е време, в което хората живеели кратко и не били щастливи. Те били обладани от престъпна надменност и не почитали боговете.

Бронзов век - той бил ужасен. Целият живот е бил съставен от неправди, без храна, хората гладували. Хората били с жестоки сърца и били облечени в бронзови дрехи и живеели в бронзови къщо.

Железен век - в него живял Хезиад - хората живеели в скръб, мъки и страдания.

Хезиад посочва обща посока на историческото развитие. Важна характеристика на неговия историзъм е тълкуването на историята песимистично. Докато божествената история е прогресивна, то земната история е пасивна.