Химични влакна (вискоза)

Химичните влакна се изготвят от изкуствените и синтетичните полимери. Принципът на получаването им е като съответната смола в силно вискозно състояние или в разтвор се прекарва през тесни отверстия (филери) с диаметър части от милиметъра. Получените по този начин фини струйки се обработват по-нататък, като те затвърдяват и се превръщат във влакна (нишки).

Всички химични влакна се състоят от линейни макромолекули. Последните по правило са силно изтеглени в дължина, превъзхождаща хиляди и повече пъти напречното сечение. Формата и свойствата на макромолекулата регламентира свойствата на влакното - еластичност, гъвкавост, разтегливост. Трайността на влакното силно зависи от молекулната маса на полимера и от характера на неговото изграждане. Химичните влакна се отличават с относително голямото си съпротивление на скъсване. Това се обяснява, че наред с обикновеното междумолекулно взаимодействие в известно отношение е налице и химична връзка в частност водородната връзка.