Пенопласти

Пенопластите или поропластите представляват силно порьозни материали с малка обемна маса, достигаща понякога до 10 кг/м3. Изготвят се от различни термопластички полимери (поливинилхлорид, полистирол и други). Те са отлични термо- и звукоизолационни материали и намират широко приложение в строителството и техниката.