Димитър Милушев - стих

* * *

Сигурно сърцето си съм носил вчера

като коледна играчка,

като крем с лека шоколадова глазура.

Сигурно затова го подарих на хора,

случайно срещнати по пътя,

които го приеха, без да подозират нищо.

За да отхвърля товара

на бляскавата празничност

и празнота.

За да запазя костилката

на пламъчето, на което

да стопля ръцете си.

                                    * * *

Преподреждам думите -

няма полза от спомените,

от старите въздишки:

няма полза от сумиране на

раните, от окайване на

доспехите, щита и копието.

Прелиствам овехтелите, но

ярки дни да намеря утеха,

позабравена радост, усмивка.

И всичко е важно, но не

по – важно от прохождащото

утро, от новия устрем, не

по -ценно от бъдещата

победа над стария човек

в мен.