Река Маккензи: обща информация

Река Маккензи е река в Северна Америка, чиято дължина е 4 241 км. Въпреки че преминава предимно през територията на Америка, реката още прекоява също северозападните части на Канада. Маккензи се образува от съставящите ѝ Робска, Финли и Пийс, които именно я нареждат сред първенците в Канада и Северна Америка.

Площта на реката обхваща приблизително 20 % от общата територия на Канада като спрямо средногодишния си отток, реката се нарежда на първо място в страната и едва на второ в Америка.

Реката извира от Голямото Робско езеро като тече в посока запад северозапад докато измине първите си 300 мили. Един от по-големите ѝ притоци а именно Лиард, се влива в нея едва когато достигне устието на друга река - Норт Нахани. Общата площ на водосборния ѝ басейн е около 1 805 200 км, което се равнява приблизително на 20 % от територията на цяла Канада.

Всичко това превръща реката не само в най-дългата в Канада, но и именно в тази, притежаваща най-огромния водосборен басейн, което ѝ отрежа 14-тото място в света. Водосборният басейн обхваща цели територии в Канада, включително Алберта и Британска Колумбия, и начертава границите с множество други на реки в Северна Америка. 

На север басейнът ѝ граничи със следните няколко реки, които се вливат директно в Северния ледовит океан, а именно  Андерсен, Коперймайн, както и редица още сравнително по-малки реки. Освен тях в басейна на река Маккензи се включват още няколко от по-големите езера на Канада като Атабаска и Голямо Мече езеро. 

Други по-големи реки, които се вливат в Маккензи са Хей, Локхарт, Десен Спенс, Бъфало, Мариан, Хорн, Лиард, Какиса, Кечика и още много други. По отношение на речния си режим, реката има многогодишен дебит в устието от около 9600 куб.м/с.,което я превръща в най-пълноводната на територията на Канада.