Представители на голямото сем. *Бръмбари Chrysomelidae, в което има над 20 000 вида. Възрастните бръмбари често са изпъкнали, с метален цвят и големи стъпала (тарзуси). Антените им привличат на броеница. Ларвите, а често и възрастните се хранят по растенията. Сем. Включва такива вредители като колорадски бръмбар, цвекловата бълха и щитоносния бръмбар.