Стройна сладководна риба, чиито гръбна и анална перка са близко до опашната. Има източена глава. Пет вида образуват сем. Esocidae, разпространено в северна Европа, Азия и Северна Америка. Срещат се в бавно течащи реки и езера. Щуките са хищни риби. Като млади се хранят главно с насекоми и ларви и ракообразни, но по - късно преминават към към хранене с риба, а дори и с патици и бозайници. Обикновено се спотайват сред растителността, добре маскирани от петнистата окраска, и внезапно се нахвърлят върху жертвата, която я сграбчват с силните големи зъби на долната челюст.