Ябълка

Ниски дървета от род. Malus, достигащи 6 м височина. Родът е представен от около двадесет и пет в северните умерени области. Дивата ябълка или киселицата има дребни кисели плодове; отглеждането и селекцията и са дали началото на хиляди вариетети, използвани за ябълково вино, готвене и десертни плодове. Други видове на Malus се отглеждат като декоративни дървета главно заради техните ярки пролетни цветове, както и много техни родственици от сем. Розоцветни. Някои културни сортове са самоопрашващи се, но повечето изискват опрашване с други съвместими вариетети за добро плодоношение.