Законите на механиката са еднакви във всички инерциални отправни системи.