Ислям

Това е монотеистична религия, която възниква през шести век след новата ера. Тук Алах е един и всемогъ бог. Аллах е предопределил всичко, което ще се случи в света и никой не може да наруши неговото предопределение.

Мохамед е петият от пророците на Бог. Той е обикновен човек, лишен от свръхестествени сили. Отиването на Мохамед в МЕдина се превръща в начало на ислямското летоброене. Свещената книга на тази религия е Корана.

Корантъ съдържа 114 сури (глави). В корана мъжът се ползва с известни привилегии, защото може да има до четири жени. Той е глава на семейството и при наследство получава два пъти повече от жената. Основното задължение на човека е вярата в бота. Молитвите в тази религия също са много важни - човек трябва да се моли по пет пъти на ден по време на Рамадан.

Коранът забранява лихварството и алкохола.

Ислямът е една от най-разпространените религии по цял свят. Религията има около 1 милиард последователи, като основно те се намират в Азия и Африка. Това е монотеистична вяра въз основа на откровения, получени от пророка Мохамед през седми век в Саудитска Арабия. Арабската дума ислям означава "подчинение", което отразява основния принцип на предаване на волята на Бог, вярата му. Последователите на исляма се наричат ​​мюсюлмани.

Според ислямските предания, ангел Гавраил се явявал в продължение на 20 години на пророка за да му предава съобщения от Бог. Мюсюлманите признават някои по-ранни юдео-християнски пророци, включително Моисей и Исус като пратеници на същия истински Бог. Според Исляма, обаче Мохамед е най-висшия пророк и само неговите разкрития са чисти и непокварени. Пророкът посвещава останалата част от живота си, за да разпространява съобщение на монотеизма в политеистичния свят. През 622 г. той достига до северния град Медина за да избяга от нарастващото преследване по онова време. Това събитие води началото на появата на ислямския календар. Осем години по-късно Мохамед се връща в Мека с армия и превзема града с исляма като водеща религия. След смъртта на Мохамед, 50 години по-късно,  целият Арабски полуостров продължава да е под мюсюлманско управление.

Какво още трябва да знаем за Исляма?

Свещеният текст на Исляма е Корана. Той е написан на арабски език в рамките на 30 години след смъртта на Мохамед. Мюсюлманите вярват, че съдържа буквално Божието слово. Освен това от изключително значение и важност са традициите на думите и действията на Мохамед и неговите последователи.

5-те стълба на Исляма включват: вяра, молитва, пости, поклонение в Мека и желание за опрощаване на греховете. За всичко това са има празници и ритуали. Продължават да се водят войни на етническа основа между мюсюлмани и християни. Мюсюлманите не търпят да получават нареждания от хора, които следват различно от тяхното вероизповедание.