014 Vidove Krediti Za Pensioneri

Независимо дали самият вие сте пенсионер или планирате да вземете заем от името на някой друг, трябва да сте наясно с различните видове кредити за пенсионери, предлагани на пазара. Тези заеми варират от мостови заеми до обратни ипотеки и от краткосрочни заеми до лични заеми.

Обратна ипотека

Използването на обратни ипотеки за достъп до капитал във вашия дом е добър начин да си помогнете, ако сте пенсионери. Тези заеми са известни също като ипотеки за преобразуване на собствен капитал (HECM) и са достъпни за собственици на жилища на 62 и повече години.

Обратните ипотеки позволяват на собствениците на жилища да теглят пари в брой от стойността на дома си, без да се налага да правят месечно плащане. Тези заеми могат да осигурят начин за пенсионираните възрастни хора да останат по-дълго в дома си или за наскоро пенсионираните да се преместят в по-топъл климат. Но те идват с много рискове.

 0141 Vidove Krediti Za Pensioneri Obratna Ipoteka

Мостов заем

По време на фазата на пенсиониране възрастните хора може да се нуждаят от малко допълнителна финансова помощ. Мостовият заем е опция за краткосрочно финансиране, предназначена да преодолее празнината, докато текущата резиденция на възрастния се продава. След това средствата могат да се използват за закупуване на нов дом или за плащане на нормалните разходи за живот.

Мостовият заем се състои от еднократна сума и кредитна линия. Опцията за еднократна сума позволява по-дълъг период на погасяване. Опцията за кредитна линия обаче е малко по-гъвкава.

Мостовият заем е чудесен начин да се възползвате максимално от пропастта във финансовото си състояние. Това може да се дължи на забавяне на продажбата на жилище, неочаквана спешна медицинска помощ или дори загуба на съпруг.

 0142 Vidove Krediti Za Pensioneri Mostov Kredit

Личен заем

Получаването на личен кредит за пенсионери може да им помогне да получат парите, от които се нуждаят за спешни разходи или за промяна на живота. Тези заеми могат да им помогнат да плащат и текущи разходи.

Личните заеми за възрастни хора също могат да се използват за подпомагане на плащането на грижи, когато възрастен се премести в център за подпомагане на живот или в старчески дом. Тези заеми обикновено се изплащат на месечни вноски. Можете обаче да изберете да изплатите кредита си и в по-кратък срок.

Когато кандидатстват за заем, пенсионерите трябва да имат предвид таксите и лихвените проценти, които ще бъдат начислени. Това е важно, защото цената на заема ще се отрази на месечния им бюджет.

Освен това заемодателите ще вземат предвид източниците на доходи на старши кандидат. Работа на непълен работен ден или пенсионни обезщетения могат да помогнат за подпомагане на кандидатстване за заем. Обезщетение при смърт на съпруг също може да се счита за доход.

 1043 Vidove Krediti Za Pensioneri Lichen Zaem

Изборът на правилния кредитор може да бъде объркващ процес. Възрастните трябва да се уверят, че разполагат с цялата необходима информация, преди да кандидатстват. Например, Фератум може да ви предложи отлични условия, както и да отговори веднага на всичките ви въпроси.