Луната е единственият естествен спътник на Земята и най-близкото космическо тяло. Тя има диаметър 3474 кг, или около 1/4 от земния диаметър. Следователно обемът на Луната е около 1/50 от обема на Земята. Масата на Луната е 7,35*1022 кг. Отношението на масата на Луната към масата на Земята...

Прочети още...

Общи данни за Слънчевата система

Слънцето и съвкупността от обикалящи около него космически тела образуват Слънчевата система. В Слънчевата система влизат Слънцето, обикалящите около него планети с техни спътници, над 2 000 малки планети, наречени астероиди, комети и безброй много метеорни...

Прочети още...

Астрофизиката изучава строежа, физичните свойства и химичния състав на космическите обекти.  Този сравнително млад дял на астрономията се развива необичайно бързо. Основа на съвременната астрофизика е методът на спектралния анализ.

Спектър на електромагнитно излъчване

В резултат на...

Прочети още...

Хилядолетия наред хората са мечтали да летят извън Земята към другите небесни тела. При различните епохи са възникнали много легенди за полети в небето (древногръцката легенда за Дедал и Икар, българската легенда за майстор Манол и други). През 19 век се появяват редица научнофантастични повести и...

Прочети още...

Измерването на времето е една съществена потребност в практическия живот на хората и в науката. Точността на това измерване се е повишавала с икономическия и културния напредък.

В основата на измерването трябва да стои такова периодично явление, което се повтаря само и непрекъснато (без...

Прочети още...