Как работи методът на самовнушение?

Прочутият френски терапевт Емил Куе успява да докаже възможността за поведенческа промяна и възприятие само и единствено посредством прилагане на популярния в началото на 20-и век способ,наречен метод на самовнушението.

 

Именно Куе бива сочен за...

Прочети още...

Бягство от истинския контакт, когато се запазват само външните атрибути на общуването, а вътрешното съдържание липсва.

Поведение

„Бихейвиоризмът“ идващ (от английската дума “behavior” значеща поведение) е подход към психологията, която съчетава елементи на философия, методология и теория. В началото на 20 век започват да разглеждат поведенческата психология като такава с използването на строги експериментални...

Прочети още...

Начинът, по който отделно животно реагира на околната среда и на членовете на неговия и на други видове. Поведението на едно животно, така както и неговите физиология и морфология, може да бъде обект на влияние от страна на естествения отбор и може да бъде важно за преживяването му може да бъде...

Прочети още...

Основател на този изследователски поглед е Зигмунд Фройд. Първоначално той го развива като медицинско психологически метод за диагностика и терапия на неврозите. Постепенно Фройд универсализира теорията си и я насочва и към обществото и културата.

Фройд интерпретира неврозите като нарушение в...

Прочети още...