Кристални тела, електричните свойства на които в зависимост от техния строеж, състав и състояние се изменят в твърде широки граници.

Тела, в които заредените частици (електрони, йони)) могат свободно да се преместват в пределите на техния обем, се наричат проводници. Такива са металите, електролитите, йонизираните газове.

Проводници от първи род

Преместването на електрични заряди не предизвиква химични изменения...

Прочети още...

Удобно е явлението ток във вакуум да се разглежда на базата на процесите, които протичат в двуспирална лампа, наречена вакуумен диод. При вакуумният диод катодът и анодът са прикрепени един към друг с метални пластини. Така те образуват схема, в която се поддържа много ниско...

Прочети още...

Общата теория за относителността е теория на гравитацията, развита от Албер Айнщайн между 1907 и 1915 г. В основата ѝ е принципът на еквивалентността, според който състоянието на тяло в покой, намиращо се в определено гравитационно поле се описва по еднакъв начин като ускорително движение на същото...

Прочети още...