Тя се формирала в епохата на разпадането на Римската империя през пети век до началото на "Новото време" през 14-ти и 15-ти век. Падането на античнот ообщество било придружено и с упадък на философията. Античното философско наследство било изгубено и до втората половина на 12-ти век останало...

Прочети още...

Философията е наука за всеобщите закономерности на битието и мисленето на човека в процеса на познанието. Основен въпрос на философията като отделна наука е проблемът за отношението на мисленето към битието. Така всяка философска система представлява конкретно разгърнато решение на този...

Прочети още...