Елементите, които изграждат 6А група на периодичната система са:

  • Кислород (O2).
  • Сяра (S).
  • Селен (Se).
  • Телур (Te).
  • Полоний (Po).

Те проявяват втора валентност към водорода, а висшата им валентност към кислорода (O2) е шеста. Веществата, които химичните елементи от 6А образуват са...

Прочети още...

Негасената вар, позната още като калциев оксид (CaO), е твърдо, бяло, трудно топимо вещество, което реагира много енергично с водата и при взаимодействието се отделя голямо количество топлина. В практиката този процес се нарича гасене на вар и се изразява по следния начин:

CaO +...

Прочети още...

Химичните елементи от втора А група на периодичната система са берилий Be, магнезий Mg, калций Ca, стронций Sr и барий.

Елементите от втора А група се срещат в природата само в съединения, а магнезият и калция се срещат под формата на карбонати в различни минерали - магнезият като магнезит, калцият...

Прочети още...

Атмосферата е външната обвивка на Земята. Тя е смес от газове като кислород, азот, водни пари, инертни газове, въглероден диоксид и други вещества, които оказват по-слабо или никакво влияние върху околната среда.

Въздухът е много важен за живота на нашата планета, тъй като създава условия за...

Прочети още...

Химичните реакции имат различна скорост на протичане. Тази скорост изключително важен теоритичен и практически проблем, който е важен за науката.

Скоростта на химичните реакции зависи от:

  • Природата на веществата. Някои вещества реагират мигновено помежду си. Такъв е примерът с...
Прочети още...