Тук ще откриете музикална терминология на италиански език и преводът ѝ на български.

  • a capella -изпълнение на хор без инструментален съпровод
  • accarezzevole - ласкаво
  • accompagnamento - съпровод, акомпанимент
  • acuto - остро, силно, високо (за тон)
  • a due - на две, за двама...
Прочети още...

Акордът е всяко съзвучие от три или повече тона, които са или могат да бъдат подредени по терци. Според броя на тоновете, от които са съставени акордите, те биват:

  • тризвучия - съставени от три различни тона;
  • четиризвучия - съставени от четири различни тона;
  • петзвучия -...
Прочети още...

Често понятията артикулация и фразиране се смесват. Фразиране е логичното разчленяване на различните по големина и значение музикални мисли, а начинът, по който се изпълняват различните тонове, се нарича артикулация. Различават се два начиан на изпълнение на тоновете: свързано и отсечено, както и...

Прочети още...

Съкратени начини за изписване се използват най-често при повтарящи се тонове, тонови групи, тактове или по-големи откъси. Тези съкращения стават повод за недоразумения и усложнения при разчитането. Някои от тези начини обаче намират действително практическо приложение. Например много често се...

Прочети още...

Единични тонове или характерни групи от тонове, които украсяват, оцветяват, подчертават някой тон (най-често в мелодията), се наричат украшения или мелизми.

Според това дали дадено украшение се явява преди встъпването на украсявания тон, през време на неговото звучене или след прозвучаването му...

Прочети още...

Бизнес контакти за реклама и партньорствa виж тук > | Send-press.com