Трептения, или трептеливи движения се наричат движения или изменения на състоянието на телата, характеризиращи се с една или друга степен на повтаряемост във времето.

Според механичната си същност биват:

  • Механични - трептения на тяло, закачено на пружина; трептения на струна...
Прочети още...

Система от два наелектризирани проводника, които имат еднаква форма и са разположени така, че създават електрично поле, съсредоточено в ограничена част от пространството. Наелектризирани проводници се наричат плочи на кондензатора. Различават се плоски, сферични и цилиндрични кондензатори.

Интензитетът на полето близо до острието може да стане толкова голям, че да възникне йонизация на молекулите на газа, обкръжаващ проводника. Йоните с противоположен знак по отношение на заряда на острието се привличат от него и неутрализират заряда му, а йоните с еднакъв знак се отблъскват от...

Прочети още...

Преразпределението на свободните заряди в проводниците под действието на външно електрично поле се нарича електростатична индукция или наелектризиране чрез влияние, а натрупващите се на повърхността заряди - индуцирани.