Механиката изучава най-простата и най-обща форма на движение на материята - механичното движение. Под него във физиката се разбира механичното преместване на едно тяло спрямо друго в пространството (движение) или преместване на частите на дадено една спрямо друга (деформация).

Механиката...

Прочети още...

Да се измери една физична величина означава тя да се сравни по определен начин с еднородна на нея постоянна величина, приета за единица.

Измерванията са преки, когато изследваната физична величина се определя чрез непосредствено отчитане от измерителния уред и косвени, когато тя се намира въз основа...

Прочети още...

Потокът на вектора на електричната индукция през каква да е затворена повърхнина е числено равен на алгебричната сума от всички заряди в затворената от повърхнината област.