Тук се включват елементите B, Al, Ga, In, Ti. В най-външният квантов слой се намират 3 електрона, разпределени в ns2np1 (n-поредният номер на периода). P-електронът е несвързан, лесно се "отцепва" и това определя + 1 валентност на елементите. Но съединенията в това стъпало са нетрайни. При...

Прочети още...

Тук се включват елементите Zn, Cd и Hg. Най-външният електронен слой s-подравнището се характеризира с ns2 (n-номера на периода съответно 4, 5, 6). При възбуждането се получава конфигурацията ns1np1. Тъй като на d-подравнището в М-слоя при Zn, в N-слоя при Cd и O-слоя при Hg са...

Прочети още...

Тук са елементите Be, Mg, Ca, Sr, Ba и Ra. Представляват се от Ca, Sr и Ba - алкалоземните метали. В невъзбудено състояние електронната им конфигурация е ns2 (n-номера на периода). При възбуденото състояние s-електроон е преминал в p-подравнище и се получава конфигурацията ns1p1, което определя...

Прочети още...

Тук са елементите Cu, Ag и Au. Налице е nsl подравнището (ln-номер на периода). За разлика от главната подгрупа на химичната периодична система на Менделеев (1А), подравнището се намира като надстройка не само върху електронната конфигурация на благороден газ, но и на междинна такава...

Прочети още...

Излагането на фактическия материал се практикува по два начина. Първият начин е изцяло основан върху класичната форма на периодичната система. Започва се с елементите от първа група и се отива до осма и нулевата група. При това в едни случаи се излагат най-напред елементите от главните подгрупи, а...

Прочети още...