В растителнозащитната практика пръскането и прашенето с пестициди заема най-важно място в борбата с болестите и вредителите по растенията. В основни линии тези два способа за третиране на нападнатите зелени площи се извършват с помощта на наземната техника и машини и селскостопански самолети и...

Прочети още...

Всички процеси, свързани с товаренето, превозването и съхранението на селскостопанските отрови трябва да бъдат съответни на строгите хигиенни изисквания. Много са причините, които са в състояние да предизвикат замърсяване на околната среда с пестициди, да причинят пропиването и запрашването на...

Прочети още...

Немислимо е пестицидите в своя миграционен път и широк кръговрат да не срещнат профилактичната преграда на нашите мерки. И тези мерки започват още при набиране на суровините, простират се над сложния синтез на пестицидите, за да се получат препарати с малка токсичност, които да не се натрупват в...

Прочети още...

Нагряването е един от най-разпространените процеси в химическата технология. То е необходимо за ускоряване на много химични реакции, а също така и за изпарение, дестилация, сушене и други. Топлинната енергия за провеждане на технологичните процеси не може да се получи по различни начини и от различни...

Прочети още...

Стехиометрията се занимава с количествени отношения (изчисляват се концентрации, количество вещество и т.н.). Може да се пресмятат добиви или загуби от даден процес..

Стехиометрията е свързана пряко с изчисляване на относителни количества реагенти и продукти в химични реакции. Стехиометрията...

Прочети още...