Най- древната територия на славяните били земите по долното течение на река Дунав и тяхната история започва с вавилонското стълпотворение, което разделило човечеството на 72 рода.

Славяните спадат към индоевропейската езикова и етническа общност, може да се смята за безспорно ,че тяхната...

Прочети още...

Хунският натиск от изток не позволил на прабългарите да останат в Прикавказието задълго. Около 377 г. те се разделили на 3 части. Към първата спадали тези, които поели на запад и се установили в Панония, увлечени от хуните. Втората съставлява ла прабългарите, останали да живеят в прикавказието, а...

Прочети още...

За прабългарите, като част от тюркските народи, била характерна вярата в т.нар. „оренда“. Това била свръхестествена сила, която имала свойството да обитава всички осезаеми предмети и хора, в които се вселявала и можела да напусне по всяко време.

Прабългарите смятали, че най-силно присъствие...

Прочети още...

След установяването на прабългарите в земите на север от Кавказ, те вече разполагали с  активен досег с Византия и други култури. Това от своя страна благоприятствало за настъпилите значителни изменения в социално-икономическото и политическото им развитие. Тези изменения се изразявали най-вече в...

Прочети още...

Основната обществена единица у прабългарите била номадската община, която била изградена върху принципа на кръвното роднинство и ръководена от старейшини. Обединението на няколко общини съставлявало племето, което било управлявано от вожд(хан).

Племенната раздробеност била засвидетелствана...

Прочети още...