Полутон е най-малкото разстояние между два тона при съвременния темпериран строй. Темпериран строй или равномерна темперация е музикална система, при която интервалът чиста октава е разделен на 12 еднакви полутона. Създадена е в края на 17-ти век от Веркмайстер И Найдхардт.

Цял тон е...

Прочети още...

Музикалната система се нарича група от установени тонове, които се намират в определени съотношения по височина.

Звукоредът представлява сбор от всички тонове на музикалната система, подредени по височина. Нагледна представа за звукореда дава клавиатурата на пианото. При прозвучаването на тоновете...

Прочети още...

Когато дадено пъргаво тяло трепти, в огръжаващия го въздух възниква така наречените звукови вълни. Достигнали до слуховия орган, звуковите вълни предизвикват усещане за звук.

Звуковете биват два вида: тонове и шумове. Тон се получава в резултат на равномерно, периодическо трептене, тоест...

Прочети още...