Това са вещества, чрез които се цели да се намалят силите на триене между триещи се метални детайли, да се намали или избегне корозията, да се предизвиква по-плътно уплътняване между подвижни метални части и прочие. Делят се на течни, консистентни (пластични) и твърди.

Течните смазочни...

Прочети още...

Под горива се разбират такива вещества, независимо от агрегатното състояние, които са способни да отделят голямо количество топлина при взаимодействието си с кислорода на въздуха и да развуват висока температура; срещат се широко в природата или пък могат да се получат от природни суровини при...

Прочети още...

През последните няколко десетки години двата елемента от 4А подгрупа силицият и германият придобиха особено голямо значение като полупроводникови материали. Под полупроводници се разбират твърди вещества, които са способни под действието на външни фактори да преминават от състояние, присъщо на...

Прочети още...

Под корозия на металите се разбира самоволното разрушение на метала под влияние на окислението му, предизвикано от химичното или електрохимичното взаимодействие на метала с обкръжаващата го околност. Общоизвестен случай на корозия е ръждясването на желязото. Тя предизвиква съществено влошаване на...

Прочети още...

В подгрупата се включват три триади елементи: Fe, Co, Ni - семейство на желязото; Ru, Rh, Pd и Os, Ir, Pt, които две триади, поради голямата близост в свойствата на елементите, се обединяват в семейство на платиновите метали. Семейството на желязото има "електронна подложка" . Електронната...

Прочети още...