В подгрупата се включват елементите V, Nb и Ta. Петте електрона са разпределени както следва: V-3d34s2, Nb-4d45s1m Ta-sd36s2. Това са d-елементи.

Малкият брой електрони в най-външния електронен слой определя тяхната електроннодонорна функция, която расте от V към Ta.

Понастоящем най-голямо...

Прочети още...

В подгрупата са елементите N, P, As, Sb, Bi. Съответният най-външен електронен слой съдържа пет електрона, дадени по подравнища ns2np3 (n-номера на периода). Това са p-елементи. Електроните са свързани помежду си и в нормално състояние елементите са тривалентни. При възбуждане един s-електрон може да...

Прочети още...

Тук са елементите Ti, Zr, Hf и Ku. Те имат електронната конфигурация d2s2:Ti-3d24s2, Zr-4d25s2, Hf-5d26s2 и Ku - 6d27s2.

Максималната валентност е +4. Основността на окисите и хидроокисите расте в реда Ti=Hf. Засега най-голямо приложение има Ti и неговите съединения, както и циркониевите...

Прочети още...

Тук са елементите C, Si, Ge, Sn и Pb. В най-външния квантов слой се намират четири електрона, които са разпределени в ns2np2 (n-номера на периода). В нормално състояние са двувалентни. При възбуждане един s-електрон преминава в p-подравнището и се получава разпределението...

Прочети още...

Тук са елементите Sc-скандий, Y-итрий, La-лантан, Ac-актиний, със съответните елементи лантиниди и актиниди. Характеризирт се с 2s -електрона и 1d електрон при конфигурация на съответните равнища nd1ns2 (n-квантово равнище - номера на периода). Явяват се задължително от трета...

Прочети още...