През цялата си история човечеството е изграждало различни представи за света, в който живеят. През времената, с развитието на технологиите, тези данни са се обогатявали, появявали са се нови факти и идеи за наблюдаваните явление. Всичко това е променило картината.

Древен период

През...

Прочети още...

Нашият космически дом, Земята, е просто една малка планета от Слънчевата система. Слънчевата система се състои от централна звезда - Слънцето, както и от планети - 9 на брой, които имат спътници. В Слънчевата система има и многобройни астероиди, комети, частици прах и газ.

Земята и Слънцето...

Прочети още...

Наблюдението е основен метод на астрономията. Затова и наблюденията са неразделна част от обучението по астрономия.

Запознаването със звездното небе е добре да става с помощта на подвижна звездна карта, която дава възможност да се запознаем с важните съзвездия, което е не обходимо след това при...

Прочети още...

Космогония на Слънчевата система

Въпросите, свързани с произхода и развитието на космическите тела, са обединени в обширен клон от астрономията, наречен космогония. Ивзодите на космогонията имат огромно, не само астрономическо, но и общо научно, философско значение, защото лежат в сновата на...

Прочети още...

Звездните системи, подобни на Млечния път, се наричат галактики. Те са основните структурни елементи на Вселената. Както и нашата Галактика, другите галактики се състоят главно от звезди, но включват и прахообразна и газова компонента.

Най-близките до Млечния път неголеми галактики са...

Прочети още...