Слънцето е централното тяло в нашата Слънчева система. То е най-близката до нас звезда. Неговото привличане е определящо за движенията на всички членове (планети, комети, астероиди и други) от Слънчевата система.

Слънцето представлява гигантско кълбо, състоящо се от газове с много висока...

Прочети още...

При изучаването на Луната и планетите през последните едно-две десетилетия настъпиха големи изменения. Наред с традиционните наблюдателни методи при това изследване се използват радиолокацията и космическите апарати. Ето защо с най-голямо право можем да говорим за навлизането на експерименталния...

Прочети още...

Луната е единственият естествен спътник на Земята и най-близкото космическо тяло. Тя има диаметър 3474 кг, или около 1/4 от земния диаметър. Следователно обемът на Луната е около 1/50 от обема на Земята. Масата на Луната е 7,35*1022 кг. Отношението на масата на Луната към масата на Земята...

Прочети още...

Общи данни за Слънчевата система

Слънцето и съвкупността от обикалящи около него космически тела образуват Слънчевата система. В Слънчевата система влизат Слънцето, обикалящите около него планети с техни спътници, над 2 000 малки планети, наречени астероиди, комети и безброй много метеорни...

Прочети още...

Астрофизиката изучава строежа, физичните свойства и химичния състав на космическите обекти.  Този сравнително млад дял на астрономията се развива необичайно бързо. Основа на съвременната астрофизика е методът на спектралния анализ.

Спектър на електромагнитно излъчване

В резултат на...

Прочети още...