Наблюдението е основен метод на астрономията. Затова и наблюденията са неразделна част от обучението по астрономия.

Запознаването със звездното небе е добре да става с помощта на подвижна звездна карта, която дава възможност да се запознаем с важните съзвездия, което е не обходимо след това при...

Прочети още...

Космогония на Слънчевата система

Въпросите, свързани с произхода и развитието на космическите тела, са обединени в обширен клон от астрономията, наречен космогония. Ивзодите на космогонията имат огромно, не само астрономическо, но и общо научно, философско значение, защото лежат в сновата на...

Прочети още...

Звездните системи, подобни на Млечния път, се наричат галактики. Те са основните структурни елементи на Вселената. Както и нашата Галактика, другите галактики се състоят главно от звезди, но включват и прахообразна и газова компонента.

Най-близките до Млечния път неголеми галактики са...

Прочети още...

Звездната система, в която се намира нашата Слънчева система се нарича Галактика (от гръцки език галаксиас - млечен) или Млечен път. Името си тя дължи на белезникавата ивица, състояща се от многобройни слаби звезди, която опасва цялата небесна сфера.

С просто, невъоръжено око по целия...

Прочети още...

Макар че звездите изглеждат като светли точки върху небесната сфера, те са огромни самосветещи газови кълба с много висока температура, каквото е и Слънцето. При тази температура веществото в звездите е в състояние на газова плазма, тоест атомите са йонизирани, като съществуват положителни йони и...

Прочети още...