Владимир Левчев е роден на 17. 10. 1957 г. в София. Завършва АЕГ (1976) и изкуствознание в Художествената академия в София (1982). Бил е редактор в ДИ "Народна култура", издател на списанието за литература и политика "Глас", заместник-главен редактор на "Литературен вестник", член на ИК на...

Прочети още...

Минералната вода е събирателно понятие за различни води, регламетирани в България от Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

 

Натуралните минерални води спомагат за доброто общо състояние на организма и...

Прочети още...

На билколечението, или фитотерапията, днес се проправя значително по-широк път, отколкото през последните 30 години. Билколечението е приложна биологична наука, която има своето място при комплексното лечение на някои заболявания. Тя е научнообосновано лечение с лекарствени растения или с части от...

Прочети още...

За защита на работниците от групите по растителна защита в селското стопанство изключително значение имат личните предпазни средста и специалното работно облкло. Тяхното предназначение е да предпазят от проникване и попадане на пестициди в организма по дихателния и храносмилателния път, както и чрез...

Прочети още...

Обеззаразяването на семената е важно мероприятие, което се осъществява през пролетта и есента. За неговото изпълнение се заангажират много работници и ако условията за работа не са хигиенично издържани, може да се стигне до масови отравяния с пестициди. Защото в борбата с вирусните, бактериалните и...

Прочети още...